Pētījuma "Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)" (2021) mērķis bija izstrādāt jaunu, Latvijā esošajai sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma grozu noteiktiem mājsaimniecību veidiem, ņemot vērā mājsaimniecību locekļu vecumu.

Iztikas minimuma groza aprobācijas mērķis bija noskaidrot:

  • vai izstrādātais iztikas minimuma grozs ir pielietojams;
  • kāds ir iztikas minimuma groza apmērs nacionālajā līmenī un teritoriālajā griezumā, izvērtējot iztikas minimuma groza teritoriālo atšķirību esamību.

Analizējot, ārvalstu pieredzi, pētījumā konstatēts, ka iztikas minimums drīzāk nozīmē izdevumu apjomu, kas ļauj apmierināt fiziskās vajadzības, kamēr mūsdienās biežāk tiek izmantots jēdziens "salīdzināmais budžets", kas ietver arī citas vajadzības. Rezultātā izstrādāts indikators, kas nosaukts par „mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžetu”.

Tā sastāvā ir pārtikas grozs (objektīvs apjoms, ko izstrādāja uztura speciālisti) un nepārtikas daļa (subjektīvi noteikts apjoms, kas atkarīgs no patēriņa standartiem, ko noskaidro ar aptaujas palīdzību).

Pētījumu izstrādāja personu apvienība “SIA "Projektu un kvalitātes vadība" sadarbībā ar SIA "SKDS" un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

Pētījums