Kāpēc nepieciešamas izmaiņas

Vairums cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā dzīvo paši. Tomēr daudzi cilvēki, kuri ar nelielu atbalstu varētu dzīvot patstāvīgi, ir nonākuši ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un zaudējuši kontroli pār savu dzīvi.

ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikts, ka visām personām ar invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā ar tādu pašu izvēles brīvību kā citiem cilvēkiem.


Kas tiks darīts 

Projekts palīdz cilvēkiem, kuru veselības stāvoklis to atļauj, izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu.

 

attēls

Tikt gala ar ikdienas grūtākajiem uzdevumiem cilvēkiem palīdzēs īpaši apmācīti sociālie mentori un atbalsta personas.

 

 

attēls

Pašvaldības varēs veidot sociālos pakalpojumus – grupu dzīvokļus vai mājas, kur cilvēki var dzīvot patstāvīgi, bet vienlaikus saņemt sev nepieciešamo atbalstu, kā arī dienas aprūpes centrus, kur cilvēki ar smagākiem traucējumiem var pavadīt dienu.

 

attēls

Daudzi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir spējīgi strādāt algotu darbu. Lai veicinātu viņu nodarbinātību, valsts ar subsīdijām un atbalstu darba vietu pielāgošanai palīdzēs darba devējiem. Tāpat finansiālu atbalstu varēs saņemt arī sociālie uzņēmumi, kas veidoti, lai palīdzētu darba tirgū integrēties cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Vienlaikus pašvaldības varēs veidot specializētās darbnīcas, kur savu laiku jēgpilni varēs pavadīt cilvēki, kas darba tirgū iekļauties nav spējīgi. 

attēls

Pirms pašvaldības sāks veidot jaunus vai uzlabot esošos pakalpojumus, tiks izvērtētas iedzīvotāju vajadzības, lai saprastu, kāds atbalsts nepieciešams katram individuālam cilvēkam. Cilvēkiem, kam veselības stāvokļa dēļ nepieciešama institucionāla aprūpe, kā arī tiem, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centrā un nevēlas to pamest, šāda iespēja tiks saglabāta. Uzsākt dzīvi ārpus sociālās aprūpes centra būs cilvēka paša izvēle.