Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  ERAF projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Nr. 2.2.1.1/17/I/007 Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Mērķis  ir  izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.02.2022.
  Metodika ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par metodikas saturu atbild Labklājības ministrija.
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros. Mērķis ir izstrādāt prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa…
  Informācija par EEZ finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem Līguma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: "Līdzsvars visiem (B4A)" (Nr. 881676-B4A) Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: Projekts paredz dažādus informatīvus un skaidrojošus pasākumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai,…