Kāpēc nepieciešamas izmaiņas

Katram bērnam ir vajadzīga ģimene. Tikai ģimenē bērns var saņemt patiešām individuālu mīlestību, uzmanību un audzināšanu. Ģimenē bērns iemācās, kas ir mājas, kā rūpēties par sevi un par citiem un kā pēc tam veidot pašam savu ģimeni.

Pētījumi pierādījuši, ka dzīve institūcijā jeb bērnu aprūpes centrā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Apzinoties institūciju postošo ietekmi uz bērnu un viņa iespējām dzīvot laimīgu dzīvi, ANO Bērnu tiesību konvencija paredz primāri katram ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam nodrošināt augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

2016.gada sākumā Latvijā bērnu aprūpes iestādēs dzīvoja 1429 bērni.


Kas tiks darīts

attēls

Bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, tiks meklētas jaunas ģimenes - adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes. Šīm ģimenēm tiks palielināts arī valsts finansiālais atbalsts. Vienlaikus tiks aktīvi strādāts, lai, ja tas iespējams, bērns varētu atgriezties savā ģimenē.

 

attēls

Tā kā visiem bērniem uzreiz atrast jaunu ģimeni nav iespējams, esošo lielo bērnu aprūpes centru vietā pašvaldības, izmantojot ES fondu līdzekļus, varēs radīt mazākas, ģimeniskai videi pietuvinātas mājas, kur vienā mājā nedzīvo vairāk par astoņiem bērniem. 

 

attēls

Specializētās audžuģimenes, kurām, papildus līdzšinējām apmācībām, būs specifiskas apmācības konkrētu bērnu aprūpei (piemēram, bērniem ar invaliditāti, maziem bērniem u.c.) un tiks veiktas sociālās iemaksas par audžuģimeņu darbu. Tādējādi arī bērni, kas nesen zaudējuši vecākus vai kuriem nav izdevies atrast jaunu ģimeni, dzīvos vidē, kas ir līdzīga īstai ģimenei un ļauj saņemt to individuālo attieksmi, kas ir vajadzīga bērna attīstībai un laimīgai dzīvei.

attēls

Jauniešiem, kas drīz sasniegs pilngadību un kuriem var būt grūti iekļauties jaunā ģimenē, tiks veidotas īpašas nelielas jauniešu mājas. Tādējādi, joprojām saņemot speciālistu atbalstu, viņi varēs apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai turpmāk paši spētu veiksmīgi organizēt savu ikdienu un sadzīvi.