Pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

No 2008. gada 1. janvāra personām ar invaliditāti, ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana, saņem valsts sociālo pabalstu.

Tā apmērs ir 213.43 euro mēnesī.

Savukārt personām ar invaliditāti, kurām ir smagi organisma sistēmu funkciju traucējumi, kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu, kurām nepieciešama īpaša kopšana un kurām invaliditātes cēlonis ir saslimšana no bērnības, ar 2019. gada 1. jūliju pabalsta apmērs ir 313.43 euro mēnesī.

Saņemot pabalstu, personas ar invaliditāti var turpināt saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes).

Lai saņemtu šo pabalstu, ir nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. (Kritēriji īpašas kopšanas nepieciešamībai)

Pieprasot pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

·      personiski ierodoties VSAA nodaļā;

·      elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi/) esošo veidlapu;

·      nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi/) esošo veidlapu."

·      izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv/lv/epakalpojumi/ep172?appnr=49217 aizpildot speciālu tiešsaistes formu, izmantojot portālā pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.