Personām ar I invaliditātes grupu, kurām ir īpašas kopšanas nepieciešamība, pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana.

Tā apmērs ir 213,43 eiro mēnesī.

Savukārt personām ar I invaliditātes grupu, kurām, kurām invaliditātes cēlonis ir saslimšana no bērnības, ar 2024. gada 1. janvāri pabalsta apmērs ir 413,43 eiro mēnesī.

Saņemot pabalstu, personas ar invaliditāti var turpināt saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes).

Lai saņemtu šo pabalstu, ir nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. (Kritēriji īpašas kopšanas nepieciešamībai)

Pieprasot pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt: