Lai veicinātu brīvprātīgo darbu Latvijā, 2015. gada 18. jūnijā tika pieņemts Brīvprātīgā darba likums, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā.

Likums nosaka Labklājības ministriju par atbildīgo valsts iestādi vienotas valsts politikas brīvprātīgā darba jomā izstrādei un koordinēšanai.