Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar personu ar invaliditāti integrācijas veicināšanu, Labklājības ministrija 1997. gadā izveidoja Invalīdu lietu nacionālo padomi.

Līdz ar 2016. gada 3. maija Grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" tika mainīts padomes nosaukums: Invaliditātes lietu nacionālā padome (ILNP).

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā. ILNP funkcijas ietver valsts, pašvaldību un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību personu ar invaliditāti integrācijas veicināšanā koordinēšanu un pilnveidošanu.

ILNP priekšsēdētājs ir labklājības ministrs, tās sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, ekonomikas ministrs, veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, kā arī pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām.

Ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par iespējamiem pasākumiem, lai uzlabotu personu ar invaliditāti medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu, rakstot Līvai Ševčunai uz e-pasta adresi Liva.Sevcuna@lm.gov.lv