Izvēlēti Sociālo uzņēmumu komisijas locekļi nākamajiem trijiem gadiem

Šā gada 1. aprīlī noslēdzās biedrību un nodibinājumu izvirzīto kandidātu uz Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatiem atlases konkurss.

Nevalstiskās organizācijas Sociālo uzņēmumu komisijas nākamajā sasaukumā trīs gadus pārstāvēs šādi komisijas locekļi:

 1. Agnese Frīdenberga, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes locekle;
 2. Diāna Lapkisa, biedrības "New Door" valdes locekle;
 3. Egils Rupeks, Svētā Lūkas atbalsta biedrības valdes loceklis;
 4. Uldis Vītoliņš, Reģionālo attīstības centru apvienības izpilddirektors;
 5. Aija Sannikova, Latvijas Nedzirdīgo savienības Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja.

Ja kāds no atlases konkursa uzvarētājiem atteiks vai nenodrošinās dalību Sociālo uzņēmumu komisijā, par rezerves kandidātiem uz komisijas locekļa amatu noteikti:

 1. Ieva Lāce, Kurzemes NVO centra lektore un projektu vadītāja;
 2. Ivars Balodis, Nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" valdes priekšsēdētājs;
 3. Marina Dimitrova, biedrības "Integrācijas inkubators" valdes priekšsēdētāja un projektu vadītāja.

Komisija jaunajā sastāvā darbu uzsāks 26.aprīlī.

Sociālo uzņēmumu komisijas funkcijas un sastāvs:

 • Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk - komisija) izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību.
 • Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par:
  • pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam;
  • reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību.
 • Komisijas darbību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju" 
 • Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā ir pilnvarotas amatpersonas, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. 
 • Komisijas sastāvu skatīt ŠEIT 

Komisijas darba organizācija:

 • Komisijas sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
 • Komisijas sekretariāts informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk - pretendenti) un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.
 • Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.