Sociālo uzņēmumu komisijas funkcijas un sastāvs:

  • Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk - komisija) izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību.
  • Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par:

1) pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam;
2) reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību.

Komisijas darba organizācija:

  • Komisijas sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
  • Komisijas sekretariāts informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk - pretendenti) un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.
  • Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.

Komisijas sēdes

2020. gada 27. novembra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 13. novembra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 30. oktobra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 16. oktobra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 2. oktobra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 18. septembra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 4.septembra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 21. augusta sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 14. augusta sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 7. augusta sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 17. jūlija sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 12. jūnija sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT 

2020. gada 22. maija sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT 

2020. gada 24. aprīļa sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT 

2020. gada 20. marta sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2020. gada 14. februāra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT 

2020. gada 17. janvāra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

Jautājumus par komisijas sēdes darba kārtību nosūtīt uz e-pastu raitis.bukovskis@lm.gov.lv