Konkurss uz sociālo uzņēmumu komisijas locekļu vietām

Konkursa sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī https://www.vestnesis.lv/op/2021/23.AKK4, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 3. marts.

Sociālo uzņēmumu komisijas funkcijas un sastāvs:

  • Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk - komisija) izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību.
  • Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par:

1) pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam;
2) reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību.

Komisijas darba organizācija:

  • Komisijas sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
  • Komisijas sekretariāts informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk - pretendenti) un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.
  • Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.