Sociālo uzņēmumu komisijas funkcijas un sastāvs:

 • Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk - komisija) izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību.
 • Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par:
  • pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam;
  • reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību.
 • Komisijas darbību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju" 
 • Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā ir pilnvarotas amatpersonas, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. 
 • Komisijas sastāvu skatīt ŠEIT 

Komisijas darba organizācija:

 • Komisijas sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
 • Komisijas sekretariāts informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk - pretendenti) un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.
 • Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.