Amata konkurss 2024

Labklājības ministrija izsludina biedrībām un nodibinājumiem konkursu uz pieciem Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatiem nākamajiem trīs gadiem.

 

Sociālo uzņēmumu komisijas funkcijas un sastāvs:

 • Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk - komisija) izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību.
 • Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par:
  • pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam;
  • reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību.
 • Komisijas darbību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju" 
 • Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā ir pilnvarotas amatpersonas, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. 
 • Komisijas sastāvu skatīt ŠEIT 

Komisijas darba organizācija:

 • Komisijas sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
 • Komisijas sekretariāts informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk - pretendenti) un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.
 • Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.

Komisijas sēdes

2024.gada 26.janvāra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

2024.gada 12.janvāra sēdes darba kārtību skatīt ŠEIT

 

 

Jautājumus par komisijas sēdes darba kārtību nosūtīt uz e-pastu raitis.bukovskis@lm.gov.lv