Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm kurās aug bērns ar invaliditāti, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, lai nodrošinātu bērna ar invaliditāti pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās.

Pabalsta apmērs ir 313,43 eiro mēnesī. Līdz ar šo pabalstu valsts piešķir arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti – 160,00 eiro mēnesī. Tādējādi ģimenēm sniegtais valsts atbalsts sasniedz 473,43 eiro mēnesī.

Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem vai arī līdz termiņam, kad beidzas bērnam noteiktā invaliditāte vai īpašas kopšanas nepieciešamības atzinums. Pabalstu persona var saņemt arī tad, ja tā strādā.

Lai saņemtu bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktai invaliditātei un izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību. (Kritēriji īpašas kopšanas nepieciešamībai)

Tiesības saņemt bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu ir no dienas, kad bērnam izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pieprasot bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā var iesniegt rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai:

Detalizētāka informācija