2021. gads

2020.gads

  • 2020.gada budžets:

Labklājības ministrijas budžeta jomu finansējums

attels

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā un 2020.gadā sadalījumā pa budžetiem*

attels

* bruto izdevumi (ieskaitot SB savstarpējos transfertus)

Valsts budžeta izpilde 2019.gadā:

  • Atalgojums