2021. gada budžets:

2020. gada budžets:

Valsts budžeta izpilde 2020.gadā:

Valsts budžeta izpilde 2019. gadā:

Atalgojums: