2022. gada budžets: 

2021. gada budžets:

Valsts budžeta izpilde 2021. gadā:

Atalgojums: