Tiesības uz vecāku pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas vecāku apdrošināšanai:

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu) vai
  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

No 2023. gada 1. janvāra bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus. Ir iespējams izvēlēties vienu no šādiem pabalsta saņemšanas periodiem:

  1. 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem varēs izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu;
  2. 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem varēs izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.

Ja sakarā ar bērna piedzimšanu vienam no vecākiem ir piešķirts maternitātes pabalsts, iepriekš minētajos 19 un 13 mēnešu periodos ietverams arī maternitātes pabalsta izmaksas periods.

Jaunie nosacījumi par 2 mēnešu nenododamo vecāku pabalsta  daļu paredz, ka katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, ir tiesības uz vismaz divus kalendāra mēnešus ilgu vecāku pabalsta nenododamo daļu, kuru nevar izmantot otrs vecāks.

Laikā kamēr viens vecāks saņem maternitātes pabalstu, otrs vecāks var saņemt vecāku pabalsta nenododamo daļu.

Būtiski ir atcerēties, ka nenododamās daļas laikā vecākam ir jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un viņš vai viņa nevar gūt ienākumus.

Ir 3 izņēmumi, kad viens vecāks var izmantot otram vecākam paredzēto 2 mēnešu nenododamo daļu:

  • ja bērnam nav atzīta paternitāte;
  • ja otrs vecāks miris;
  • ja otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības.

No 2023. gada 1. janvāra vecāku pabalstu pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalstu izmaksā 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Detalizētāka informācija