Veidlapas 

2022. gada 8. februārī ar labklājības ministra rīkojumu Nr.23 apstiprinātas adoptējama bērna veidlapas un to pielikuma paraugs. 

Bāriņtiesai un bērnu aprūpes iestādei bērna uzskaites lapa ministrijai iesniedzama aizpildīta datorrakstā – papīra formā vai, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu izstrādi, elektroniski. 

Uzskaites lapai ir jāpievieno pielikums “Izraksts no bērna medicīniskajiem dokumentiem”, kuru aizpilda un paraksta ģimenes ārsts.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā prasība ģimenes ārstiem aizpildīt minēto uzskaites lapas pielikumu datorrakstā. 
Uzskaites lapas veidlapas formāts izveidots tā, lai būtu ērtāka uzskaites lapas aizpildīšana datorrakstā (tekstu, ja nepieciešams, iespējams izcelt, pasvītrojot vai noformējot treknrakstā (boldā), svītras iespējams dzēst, tā vietā rakstot tekstu). Veidlapas un to pielikumu iespējams lejupielādēt MS Word formātā. 

Veidlapu pēc tās lejupielādes nepieciešams aizpildīt datorrakstā un pēc tam:

  1. izdrukāt, parakstīt un iesniegt ministrijā papīra formā vai;
  2. elektroniski parakstītu uzskaites lapu (MS Word formātā) nosūtīt uz ministrijas e-pasta adresi lm@lm.gov.lv

Uzskaites lapas pielikuma “Izraksts no bērna medicīniskajiem dokumentiem” veidlapa no 2023. gada 1. janvāra pieejama elektroniskai (datorrakstā) aizpildīšanai.