Veidlapas 

Uzskaites lapās lūdzam norādīt visu prasīto informāciju. Adoptējamo bērnu uzskaites lapas lūdzam aizpildīt datorrakstā, drukātiem burtiem vai skaidri salasāmā rokrakstā. Aizpildot uzskaites lapas elektroniski, aicinām svītras izdzēst, tā vietā rakstot tekstu.