Veidlapas 

Labklājības ministrs ar 2022.gada 8.februāra rīkojumu Nr.23 apstiprinājis adoptējama bērna veidlapu un to pielikuma paraugu. 

Turpmāk bāriņtiesai un bērnu aprūpes iestādei bērna uzskaites lapa ministrijai iesniedzama aizpildīta datorrakstā – papīra formā vai, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu izstrādi, elektroniski. 

Uzskaites lapai ir jāpievieno pielikums “Izraksts no bērna medicīniskajiem dokumentiem”, kuru aizpilda un paraksta ģimenes ārsts.

Pienākums ģimenes ārstiem aizpildīt minēto uzskaites lapas pielikumu datorrakstā stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. Līdz minētajam datumam medicīnisko informāciju par bērnu ģimenes ārsti aizpilda kā līdz šim (datorrakstā vai skaidri salasāmā rokrakstā). 

Uzskaites lapas veidlapas formāts izveidots tā, lai būtu ērtāka uzskaites lapas aizpildīšana datorrakstā (tekstu, ja nepieciešams, iespējams izcelt, pasvītrojot vai noformējot treknrakstā (boldā), svītras iespējams dzēst, tā vietā rakstot tekstu). Veidlapas iespējams lejupielādēt MS Word formātā. 

Veidlapu pēc tās lejupielādes nepieciešams aizpildīt datorrakstā un pēc tam:

  1. izdrukāt, parakstīt un iesniegt ministrijā papīra formā vai;
  2. elektroniski parakstītu uzskaites lapu (MS Word formātā) nosūtīt uz ministrijas e-pasta adresi lm@lm.gov.lv

Uzskaites lapas pielikuma “Izraksts no bērna medicīniskajiem dokumentiem” veidlapas pieejamas gan elektroniskai (datorrakstā) aizpildīšanai, gan aizpildīšanai rokrakstā (līdz 2023.gada 1.janvārim).