Bezdarbnieka pabalsts

Lai cilvēks pēc darba zaudēšanas varētu saņemt valsts sociālās garantijas un atbalstu jauna darba meklējumam, vispirms cilvēkam jādodas uz jebkuru Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli, jāreģistrējas un jāiegūst bezdarbnieka statuss.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir sociāli apdrošinātajai personai, kurai

  • sociālās apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdrošināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas;
  • ir reģistrējusies NVA un ieguvis bezdarbnieka statusu; 

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš

  • ir atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
  • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Šajos gadījumos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir arī tad, ja pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vispār vai ir veiktas mazāk kā 12 mēnešus. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk kā astoņus mēnešus gada laikā pēc tā piešķiršanas.

Informācija par bezdarbnieka pabalsta apmēru, aprēķināšanu un izmaksas kārtību