Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome (turpmāk - SDA) izveidota, lai veicinātu valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību valsts sociālās drošības sistēmas pilnveidošanā, lai garantētu sociālo stabilitāti un paaugstinātu sociālo partneru līdzatbildību pieņemto lēmumu izpildē.

SDA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido valdības (Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas), Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.

SDA darbību regulē

Protokoli