Labklājības ministrija no 2023. gada 3. janvāra līdz 29. janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā „ Gada balva sociālajā darbā 2022”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

Konkursa žūrijas komisijā balsošanai izvirzītie pretendenti:

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2022”

1. Ligita Bergmane, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālā darbiniece

2. Aija Rolmane, Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra “Daugava” vecākā sociālā darbiniece

3. Inga Makstniece, Talsu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

4. Velita Solnceva, Cēsu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

5. Inese Laugale, Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece

Balsojuma anketa elektroniski aizpildāma: https://www.visidati.lv/aptauja/1938589296/

 

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2022”

1. Daina Ērgle, biedrības “Cerību spārni” vecākā sociālā darbiniece

2. Dace Grunte, nodibinājuma “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs” sociālā darbiniece

3. Ineta Vizuliņa, biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” sociālā darbiniece

4. Ramona Leitāne, uzņēmumu grupas “Senior Group” sociālā darbiniece

Balsojuma anketa elektroniski aizpildāma: https://www.visidati.lv/aptauja/1938609088/

 

Nominācija “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2022”

1. Larisa Laizāne, Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja

2. Inga Brente-Mieze, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja

3. Agnese Mence-Katkeviča, Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja

4. Ilze Kārklevalka, Talsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

5. Ieva Krusta, biedrības ”Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektore

Balsojuma anketa elektroniski aizpildāma: https://www.visidati.lv/aptauja/1938618734/

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums veidos 80% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 20% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Konkursa uzvarētāju apbalvošanu plānots organizēt 2023. gada martā.

*Aprakstos par pretendentiem izmantota informācija no konkursā iesniegtajiem pieteikumiem pretendentu izvirzīšanai.

 

Ar detalizētāku konkursa norises kārtību var iepazīties: