Jaunumi

Vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība joprojām ir klātesoša un aktuāla problēma Latvijā. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā apsekojuma "Vardarbības izplatība Latvijā 2021" dati – katra ceturtā sieviete un katrs piektais vīrietis 18-47 gadu vecumā ir pieredzējuši fizisku vai seksuālu vardarbību. Savukārt katra trešā sieviete Latvijā attiecībās ir pieredzējusi psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību vai vairāku vardarbības formu kombināciju.

Lai mazinātu vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas vardarbības izplatību, būtiska nozīme ir efektīvai vardarbības novēršanai un preventīvai pieejai, tādēļ Labklājības ministrija sadarbībā ar biedrību "Centrs MARTA" oktobrī rīko radošo sarunu darbnīcu ciklu par cieņpilnu attiecību veidošanu jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem "Kā mācēt attiecības?".

Dažādās Latvijas vietās norisināsies septiņas sarunu darbnīcas, kuru laikā ar neformālo izglītības metožu palīdzību tiks veicināta izpratne par dzimumu līdztiesību un pilnveidotas jauniešu prasmes par cieņpilnu un līdztiesībā balstītu attiecību veidošanu un vardarbības mazināšanu sabiedrībā.

Radošo sarunu darbnīcu cikls "Kā mācēt attiecības?" notiks:

  • 9. oktobrī Limbažos, Limbažu jauniešu centrā plkst. 15.30
  • 12. oktobrī Jēkabpilī, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā plkst. 9.55
  • 12. oktobrī Aglonā, BJBLPC "Strops" plkst. 15.00
  • 13. oktobrī Ludzā, Ludzas jauniešu centrā plkst. 13.00
  • 13. oktobrī Varakļānos, Varakļānu jauniešu centrā plkst. 17.30
  • 24. oktobrī Bauskā, Bauskas jauniešu centrā, plkst. 14.00
  • 10. novembrī Liepājā (norises laiks un vieta tiks precizēti)