LM organizētās konsultatīvās padomes

 

Nosaukums

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

1.

Invaliditātes lietu nacionālā padome

Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte Ruta Veidliņa

Tālrunis. 67782951, e-pasts: Ruta.Veidlina@lm.gov.lv

2.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA)

Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Astra Pilsuma

Tālrunis: 67012518, e-pasts: astra.pilsuma@lm.gov.lv

3.

Sociālās drošības apakšpadome (SDA)

Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Kristīne Zirnīte

Tālrunis: 67021520, e-pasts: Kristine.Zirnite@lm.gov.lv

4.

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska

Tālrunis: 67021662, e-pasts: Ilze.Skrodele-Dubrovska@lm.gov.lv

5. Demogrāfisko lietu padome Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Kristīne Venta-Kittele

Tālrunis: 67021610, e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

6.

Apmācību komisija apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju noteikšanai

Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents Raimonds Brīdaks

Tālrunis 67021511, e-pasts: Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

7.

Sociālo pakalpojumu attīstības padome

Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā referente Elvīra Grabovska,

Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Sigita Rozentāle

Elvira.Grabovska@lm.gov.lvSigita.Rozentale@lm.gov.lv
8. Senioru lietu padome Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Irēna Salmane Tālrunis: 67021556, e-pasts: Irena.Salmane@lm.gov.lv
9. Bērnu lietu sadarbības padome Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Kristīne Venta-Kittele Tālrunis: 67021610, e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv
10. Sociālo uzņēmumu komisija Darba tirgus politikas departammenta projekta koordinators Raitis Bukovskis Tālrunis: 67021698, e-pasts: Raitis.Bukovskis@lm.gov.