LM organizētās konsultatīvās padomes

Nosaukums

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

Invaliditātes lietu nacionālā padome

Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte Līva Ševčuna

Tālrunis: 67021594
e-pasts: Liva.Sevcuna@lm.gov.lv

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA)

Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Astra Vjatere

Tālrunis: 67012518
e-pasts: astra.vjatere@lm.gov.lv

Sociālās drošības apakšpadome (SDA)

Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Kristīne Zirnīte

Tālrunis: 67021520
e-pasts: Kristine.Zirnite@lm.gov.lv

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska

Tālrunis: 67021662
e-pasts: Ilze.Skrodele-Dubrovska@lm.gov.lv

Demogrāfisko lietu padome Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Kristīne Venta-Kittele

Tālrunis: 67021610
e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

Apmācību komisija apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju noteikšanai

Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts Raimonds Brīdaks

Tālrunis 67021511
e-pasts: Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

Sociālo pakalpojumu attīstības padome

Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktora vietniece Sigita Rozentāle un vecākā eksperte Elvīra Kursīte

Elvira.Kursite@lm.gov.lv
Sigita.Rozentale@lm.gov.lv

Senioru lietu padome Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Baiba Kukšinova

Tālrunis: 67021678
e-pasts:  Baiba.Kuksinova@lm.gov.lv

Bērnu lietu sadarbības padome Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Kristīne Venta-Kittele

Tālrunis: 67021610
e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

Sociālo uzņēmumu komisija Darba tirgus politikas departamenta projekta koordinators Raitis Bukovskis

Tālrunis: 67021698
e-pasts: Raitis.Bukovskis@lm.gov.lv