attēls
  • LM aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam

 

No 2018. gada 31. janvāra līdz 21. februārim Labklājības ministrija aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam.


Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

 

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā gaidīsim biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība, kultūras daudzveidības nodrošināšana.

 

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt finanšu atbalstu dotācijas veidā no 5 līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas īstenos biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai - līdz diviem gadiem.

 

Vairāk informācijas par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā