Atrašanās vieta

Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401
Diennakts tālrunis par specializētajām krīzes audžuģimenēm

Dibinātājs: “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”

Atbalsta centra vadītāja: Guna Krēgere-Medne guna.kregere-medne@atbalstafonds.lv

Sociālie darbinieki: 

Egija Volkova  egija.volkova@atbalstafonds.lv

Ineta Jaunskalže ineta.jaunskalze@atbalstafonds.lv