Mēnešalga:
no 1851,- EUR līdz 2245,- EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Eiropas Savienības fondu departamenta vecākais eksperts

(Atveseļošanas fonda uzraudzības jautājumos) (uz noteiktu laiku līdz 2026. gada 31. decembrim)

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1851,- EUR līdz 2245,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo profesionālo kvalifikāciju un kompetences;
 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbildīgu un interesantu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t.sk. bērnistabas izmantošanas iespējas, elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
 • darbavietu Rīgas centrā un labus darba apstākļus.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • organizēt un koordinēt Ministrijas kompetencē esošo labklājības nozares Atveseļošanas fonda plāna un ar to saistīto dokumentu sadaļu un to grozījumu izstrādi;
 • sagatavot Ministrijas atzinumus par Atveseļošanas fonda vadībā iesaistīto institūciju izstrādātajiem Atveseļošanas fonda pārvaldību reglamentējošiem tiesību aktu, metodiku, vadlīniju un nacionālo pozīciju projektiem, analizējot to ietekmi uz labklājības nozares Atveseļošanas fonda investīciju īstenošanas nosacījumiem un sniedzot priekšlikumus izmaiņām;
 • uzturēt aktuālu Ministrijā noteikto labklājības nozares Atveseļošanas fonda vadības un kontroles sistēmu, tostarp izvērtēt tās atbilstību Atveseļošanas fonda pārvaldību reglamentējošiem tiesību aktiem, metodikām, vadlīnijām un sagatavot priekšlikumus izmaiņām labklājības nozares Atveseļošanas fonda pārvaldības iekšējos noteikumos, un sagatavot informāciju Atveseļošanas fonda vadības un kontroles sistēmas aprakstam;
 • organizēt labklājības nozares Atveseļošanas fonda investīciju Nr. 3.1.2.2.i un 3.1.2.4.i projektu plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku un progresa pārskatu izskatīšanu un Ministrijas viedokļa sagatavošanu;
 • organizēt uz veikt pārbaudes labklājības nozares Atveseļošanas fonda investīciju Nr. 3.1.2.2.i un 3.1.2.4.i projektu īstenošanas vietās;
 • piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras organizētajās pārbaudēs labklājības nozares Atveseļošanas fonda investīciju Nr. 3.1.2.1.i pirmā kārta, 3.1.2.1.i otrā kārta, 3.1.2.3.i otrā kārta un 3.1.2.5.i projektu īstenošanas vietās;
 • nodrošināt labklājības nozares Atveseļošanas fonda reformas un investīciju īstenošanas progresa uzraudzību, tai skaitā piedalīties projektu pārraudzības sanāksmēs un sniegt priekšlikumus projektu snieguma uzlabošanai;
 • nodrošināt Ministrijas kompetences informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Finanšu ministrijai Atveseļošanas fonda īstenošanas  progresa ziņojuma un ikgadējā maksājuma pieprasījuma sagatavošanai;
 • organizēt un koordinēt  labklājības nozares Atveseļošanas fonda investīciju projektu ietvaros konstatēto pārkāpumu un trūkumu (atkāpju) pārvaldību, tai skaitā ziņot kompetentajām iestādēm un uzturēt aktuālu pārkāpumu un trūkumu (atkāpju) reģistru;
 • organizēt un koordinēt labklājības nozares Atveseļošanas fonda reformas un investīciju risku pārvaldību, tai skaitā uzturēt aktuālu labklājības nozares Atveseļošanas fonda pārvaldības un labklājības nozares Atveseļošanas fonda reformas un investīciju risku reģistru un problēmjautājumu pārskatu;
 • īstenot amata kompetencē esošo procesu risku pārvaldību un ziņot par konstatētajām neatbilstībām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura diploms, profesionālā bakalaura diploms, profesionālās augstākās izglītības diploms vai augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms), vēlams sociālo zinātņu vadībzinātnes vai ekonomikas nozarē;
 • darba pieredze valsts pārvaldē;
 • darba pieredze projektu vai programmu vadības jomā;
 • vēlama darba pieredze Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadības jomā vismaz vienu gadu;
 • vēlama pieredze vadošā amatā;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas un izpratne par ES fondu vadību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas par projektu vadības (plānošanas, īstenošanas un uzraudzības) procesiem;
 • zināšanas par ES fondu vadību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas ētiskuma, radošas domāšanas un novatorisma, plānošanas un organizēšanas un komunikācijas kompetences;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas (B1 līmenis) (priekšrocība pretendentiem/-ēm ar B2 līmeņa angļu valodas zināšanām;
 • prasme strādāt ar dokumentu sagatavošanas lietojumprogrammām (priekšrocība pretendentiem/-ēm ar pieredzi darbā ar KPVIS).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
 • pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2024. gada 12. aprīlim, nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “ESFD AFvecākais eksperts”. Tālr. uzziņām 67021677.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā un trešā kārtas (darba intervija un praktisko zināšanu pārbaude) tiks organizētas attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Pretendentiem jāpiesakās līdz