ES fondu projektu labās prakses piemēri (2021)

2021.gadā Labklājības ministrija ir apkopojusi ES fondu projektu labās prakses piemērus, kuros projektu īstenotāji ir raduši praktiskus un efektīvus risinājumus vides piekļūstamības nodrošināšanai un vienlīdzīgu iespēju veicināšanai
Skatīt vairāk

ESF projektu horizontālā principa VI labās prakses piemēri (2019)

Labklājības ministrija apkopoja Eiropas Savienības Fondu projektu labās prakses piemērus HP VI īstenošanā.
Skatīt vairāk