Vides un informācijas piekļūstamība: labās prakses un nepārdomātu risinājumu piemēri (4.01.2024.)

Labklājības ministrija sagatavoja informatīvo materiālu par vides un informācijas piekļūstamību, labās prakses un nepārdomātu risinājumu piemēriem
Skatīt vairāk

Tiešsaistes pasākums “Vides un digitālās piekļūstamības perspektīva”, 21.11.2023.

2023. gada 21. novembrī notika tiešsaistes pasākums “Vides un digitālās piekļūstamības perspektīva”. Pasākuma tēmas : vides un informācijas pašnovērtējuma anketa, piekļūstamības nozīme sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā, uzraudzība un novērojumi ...
Skatīt vairāk

Seminārs 17.05.2023. par horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija piemērošanu

Labklājības ministrija sadarbībā ar Centrālo līgumu un finanšu aģentūru 17.05.2023. rīkoja semināru ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” projektu...
Skatīt vairāk

Seminārs VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistiem (1.02.2022)

2022. gada 1. februārī notika seminārs Seminārs VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistiem sadarbībā ar VARAM
Skatīt vairāk

Seminārs par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanu un uzraudzību Eiropas Savienības fondu pasākumos (2021-2027)

Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju š.g. 5.maijā rīkoja semināru par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanu un uzraudzību Eiropas Savienības fondu pasākumos (2021-2027)
Skatīt vairāk

Seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem (21.12.2021.)

Seminārā tika stāstīts par piekļūstamu un iekļaujošu mācību vidi, kāda tā ir un kāpēc tā ir nepieciešama, kas ir piekļūstamas vides lietotāji, par dažādiem vides un informācijas piekļūstamības elementiem
Skatīt vairāk

Seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem (6.05.2021.)

2021. gada 6. maijā, notika seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina profesionālās apmācības, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un neformālās izglītības ieguvi bezdarbniekiem un darba meklētājiem par pieejamu un iekļaujošu mācību vidi
Skatīt vairāk

Seminārs par vides un informācijas piekļūstamību augstākās izglītības iestādēs un koledžās (17.03.2021.)

Labklājības ministrija rīkoja semināru augstākās izglītības iestādēm un koledžām “Vides un informācijas pieejamība (piekļūstamība)”, kas notika attālināti 2021. gada 17. martā.
Skatīt vairāk

Seminārs par vides piekļūstamību deinstitucionalizācijas projektos (24.11.2020.)

Labklājības ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīkoja 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu īstenotājiem semināru “Vides pieejamība DI projektos”, kas notika attālināti.
Skatīt vairāk

Diskusija par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un lomu mūsdienu sabiedrībā (20.08.2020.)

2020. gadā apritēja 10 gadi kopš Latvija ratificēja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Šajos gados ir ieviestas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju stiprināšanu un spēju iekļauties sabiedrībā.
Skatīt vairāk

Seminārs par iekļaujošu dizainu un vides piekļūstamības pašnovērtējumu (18.06.2020.)

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir uzsākusi vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs.
Skatīt vairāk

Diskusija par augstākās izglītības piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti (9.06.2020.)

Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, 2020. gada 9.jūnijā Labklājības ministrija rīkoja tiešsaistes diskusiju par augstākās izglītības pieejamību.
Skatīt vairāk

"VAI VARU ?" dokumentālā filma par vides piekļūstamību (2018. gads)

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību apkārtējās vides pieejamības problēmai, Labklājības ministrija ir izveidojusi dokumentālu filmu “Vai varu?”.
Skatīt vairāk