Lai nodrošinātu vides un informācijas piekļūstamību uz vietas/ projektā ir iespēja konsultēties ar vides un informācijas piekļūstamības ekspertiem.

Labklājības Ministrijas, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienības APEIRONS”” un Eiropas Piekļūstamības resursu centra AccessibleEU organizētā pasākuma ietvaros 2023. gada novembrī apmācītie vides piekļūstamības eksperti.