Dzimumu līdztiesības komiteja ir konsultatīva institūcija sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju politikas jomā. Tās mērķis ir veicināt tiešās valsts pārvaldes institūciju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un līdzdalību, lai sekmētu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju politikas plānošanu, īstenošanu, pārraudzību un pilnveidošanu.

Dzimumu līdztiesības komiteja tika izveidota 2010. gadā, aizstājot Dzimumu līdztiesības padomi, kas Labklājības ministrijas paspārnē darbojās kopš 2002. gada. Dzimumu līdztiesības komiteja sanāk vidēji trīs reizes gadā.

Dzimumu līdztiesības komitejā piedalās pārstāvji no nozaru ministrijām, Valsts kancelejas, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, sociālajiem partneriem, septiņām nevalstiskajām organizācijām, kā arī Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā. Dzimumu līdztiesības komitejas sanāksmēs kā neatkarīgs novērotājs piedalās arī Tiesībsarga biroja pārstāvis. Dzimumu līdztiesības komitejas darbu vada Labklājības ministrijas valsts sekretārs.