LM organizētās komitejas

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte Aiga Lukašenoka Tālrunis: 67021691 e-pasts: Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv
Skatīt vairāk

Dzimumu līdztiesības komiteja

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile, Tālrunis: 67021625 e-pasts: agnese.gaile@lm.gov.lv
Skatīt vairāk