Attēls

Cienījamie semināru dalībnieki!

Pateicamies par Jūsu aktīvo dalību Labklājības ministrijas  organizētajā seminārā  "Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums", kas notika šī gada 16., 17. un 18. jūnijā. Ceram, ka no seminārā dzirdētā guvāt jaunas atziņas un risinājumus, ko izmantot turpmākajā darbā.

Būsim pateicīgi saņemt Jūsu vērtējumu par aizvadīto semināru. Tas mums palīdzēs labāk izprast Jūsu vēlmes un vajadzības, kas savukārt noderēs organizējot un pilnveidojot nākamos mācību pasākumus.

 Lūdzam izteikt savu viedokli par semināru un aizpildīt semināra novērtējuma anketu, kas  ir atrodama šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1604166606/

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku un ēku, kurās tiek sniegti valsts un pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija aicina valsts un pašvaldību iestādes veikt vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu:

  • Valsts un pašvaldību institūciju vides un informācijas pašnovērtējums ir jāveic līdz 2020.gada  20. oktobrim, aizpildīto anketu nosūtot uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv
  • Vides un informācijas pašnovērtējuma anketa atrodama šeit: 

 

Ieteikumi vides un informācijas pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai

  • Aizpildot anketu, pievērsiet uzmanību, ka Excel tabulai ir vairāki atvērumi (lapas) – “Vispārīga informācija”, “Publiskas ēkas”, “Pasākumu zāle”  un “Sporta būve” - un tās attiecīgi ir jāaizpilda.
  • Ja vienā ēkā atrodas vairākas iestādes, piemēram, administrācija, sporta zāle un publisku pasākumu zāle, tad jāaizpilda viena anketa par visiem trīs ēku veidiem – “Publiskas ēkas”, “Publisku pasākumu zāle” un “Sporta būve”, norādot iestāžu nosaukumus anketas 1.lapā “Vispārīgā informācija”.
  • Ja ēkā nav sporta zāles vai publisku pasākumu zāles, tad šīs sadaļas var atstāt neaizpildītas, veicot attiecīgu ierakstu, ka šāda telpa nav.
  • Pašnovērtējumu veiciet ēkās, kurās tiek apkalpoti klienti un tiek sniegti pakalpojumi iedzīvotājiem, ēkās, kur tiek veiktas administratīvās funkcijas,  vai tiek nodarbināti civilie iedzīvotāji (piemēram, Aizsardzības ministrijas ēkās).
  • Ja institūcijas īpašumā ir vairākas ēkas, kas ir būvētas pēc viena projekta un ir identiskas (piemēram, atpūtas bāzes namiņi.
  • Aizpildītās anketas failu lūdzu nosauciet šādā formātā: 15.1._Ogre_PII_Pienenite, kur 15.1. - Institucionālā klasifikatora kods (atrodams anketas 1.lapā “Vispārīgā informācija”); Ogre – iestādes atrašanās vieta (pilsēta); PII_Pienenite - iestādes nosaukums saīsinātā formā.
  • Jautājumu un konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūdzu sūtiet savus jautājumus uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv  vai sazinieties ar Inesi Vilcāni, zvanot uz tel. 64331836 (izņemot atvaļinājuma laikā no 15.jūlija līdz 17.augustam).

18.jūnija semināra "Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums" pilns video ieraksts skatāms šeit:

18.jūnija semināra "Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums" pilns video ieraksts skatāms šeit:

16., 17. un 18. jūnijā prezentācijas saturs bija identisks. Semināru prezentācija ir atrodama šeit: