1. Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmu izstrāde, ievietošana un e-pakalpojumu attīstīšana

2. Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība

3. Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

4. Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru.

5. Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai