Labklājības ministrija (LM) laika posmā no 24.septembra līdz 22.oktobrim rīkoja reģionālās metodiski-informatīvās sanāksmes pašvaldību atbildīgām amatpersonām, kas atbild un ir iesaistītas sociālās politikas veidošanā, sociāliem darbiniekiem un sociālā darba sektora vadītājiem. Tās laikā LM eksperti informēja par aktuāliem sociāliem jautājumiem, kā arī plānotām izmaiņām sociālās palīdzības jomā.
Informatīvās sanāksmes laikā bija iespējams uzzināt par LM izstrādāto koncepciju par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu un piedalīties diskusijā par plānotām izmaiņām sociālās palīdzības jomā. Tāpat speciālisti informēja par sociālā darba attīstības virzieniem Sociālajā dienestā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā laikā no 2014.līdz 2020.gadam.
Dienas otrajā pusē dalībnieki varēja piedalīties dažādās diskusijās par tādām tēmām kā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, aktualitātes sociālās rehabilitācijas un ilgstošās aprūpes jomā, kā arī iegūt informāciju par Jauniešu garantijas pasākumiem un pašvaldību lomu tajos, kā arī par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas programmu ar pašvaldību iesaisti.
Metodiskās sanāksmes notika Vidzemes reģionā-Cēsīs, Latgales reģionā - Daugavpilī, Rīgas reģionā-Rīgā, Zemgales reģionā-Jelgavā un Kurzemes reģionā-Saldū.