2016. gadā labklājības nozarē paveikts apjomīgs darbs, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā, veicinātu iekļaujošu nodarbinātību un atbalstītu ģimenes un bērnus. Sperti nozīmīgi soļi, veidojot stabilu un paliekošu atbalstu bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem, veicinot starpnozaru sadarbību vardarbības mazināšanai ģimenē, uzsākot pārmaiņas un veicot uzlabojumus ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanā, īpaši personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.

2016. gadā apritēja 25 gadi, kopš izveidota Labklājības ministrija, un 20 gadi, kopš Latvijā izveidota pensiju sistēma, kas ir starptautiski atzīta un novērtēta. Turpinājās pensiju un pabalstu apmēru palielināšana un indeksācija, kā arī uzsākta piešķirto pensiju pārrēķināšana tiem, kuriem pensiju aprēķins veikts 2010. gadā, ekonomiskās krīzes laikā piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. (2017. gadā tiks pārrēķinātas 2011. gadā piešķirtās pensijas, un 2018. gadā - no 2012. līdz 2015. gadam piešķirtās pensijas.) Atbalstu senioriem turpināsim mērķtiecīgi un pēctecīgi. No 2017. gada 1. oktobra pensiju indeksācijā tiks ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss un 50% (līdzšinējo 25%) apmērā no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Tāpat 2017. gadā turpināsim darbu pie normatīvo dokumentu izstrādes, lai sniegtu lielāku atbalstu vecuma pensiju saņēmējiem ar lielu darba stāžu.

Stājoties labklājības ministra amatā, par vienu no prioritārajām jomām nostiprināju ģimenes atbalsta politiku un bērnu tiesību aizsardzību. Bez vecāku gādības palikušiem bērniem viens no būtiskiem priekšnoteikumiem pilnvērtīgai attīstībai ir ģimeniska vide un tai tuvināts pakalpojums. Lai veicinātu iespēju augt ģimeniskā vidē bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku aprūpes, ieviesti papildus atbalsta pasākumi audžuģimenēm un adoptētājiem, kas tiks turpināti arī nākamajos gados - gan, palielinot materiālos pabalstus, gan, sniedzot nepieciešamās konsultācijas un citu, atbalstu.

2016. gadā, pēc trīs gadu aktīvām tehniskām sarunām, kur Labklājības ministrija bija atbildīga par darba tirgus un sociālās politikas jomām, Latvija saņēma oficiālu uzaicinājumu, un kopš 2016. gada 1. jūlija ir pilntiesīga Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts.

Nozarē izvirzīto mērķu sasniegšanā un uzdevumu īstenošanā liela nozīme ir sabiedrības iesaistei, nozaru un institūciju ciešai un konstruktīvai sadarbībai. Esmu pārliecinājies, ka mums ir stipras nevalstiskās organizācijas ar uzkrātu pieredzi un izciliem speciālistiem, kas īpaši svarīgi analizējot un plānojot jaunus pakalpojumus un atbalstu dažādām sabiedrības grupām.

Paldies iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām par aktīvu līdzdalību, sniedzot priekšlikumus un atzinumus, kā arī piedaloties Labklājības ministrijas organizētajos pasākumos, aktivitātēs, komitejās un darba grupās.

 

Jānis Reirs, labklājības ministrs