SDSSP 2016.gada 16.marta sēdes materiāli:

    SDSSP 2016.gada 15.jūnija sēdes materiāli:

      SDSSP 2016.gada 29.septembra sēdes materiāli: