SDSSP 2017.gada 15.marta sēdes materiāli:

    SDSSP 2017.gada 28.jūnija sēdes materiāli:

      SDSSP 2017.gada 27.septembra sēdes materiāli:

        SDSSP 2017.gada 20.decembra sēdes materiāli: