2018.gadā projekta ietvaros nākamajās 5 Latvijas pašvaldībās - Cēsu, Balvu, Dobeles, Saldus novadā un Valmieras pilsētā - norisinājās Kopienas vienotās atbildes modeļa vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā pilotprojekti


Pilotprojektu ietvaros katrā pašvaldībā tika formēta starpdisciplināra komanda no dažādās jomās strādājošiem speciālistiem, kas pārstāvēja sociālos dienestus, valsts un pašvaldības policiju, bāriņtiesas, rajona tiesu un prokuratūru, Valsts probācijas dienestu, veselības aprūpes jomu un sadarbības krīzes centrus.

Pilotprojektu aktivitātēs piedalījās arī apkārtējo novadu, kurus apkalpo Cēsu, Balvu, Dobeles, Saldus un Valmieras Valsts policijas iecirkņi, speciālisti:
Cēsu komandai pievienojās Amatas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadu dienestu pārstāvji;
Balvu komandai pievienojās Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu dienestu pārstāvji;
Dobeles komandai pievienojās Tērvetes un Auces novadu dienestu pārstāvji;
Saldus komandai pievienojās Brocēnu novada dienestu pārstāvji;
Valmieras komandai pievienojās Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu dienestu pārstāvji.

Katrā no piecām pilotprojektu vietām notika vairākas speciālistu komandu tikšanās - semināri, kuru laikā speciālisti ieguva jaunas zināšanas un prasmes darbam ar vardarbībā cietušajām personām un varmākām, speciālisti „ēnoja" viens otra darbu, kā arī praksē aprobēja jaunu starpinstitūciju sadarbības modeli un metodiskos materiālus efektīvākai vardarbības gadījumu risināšanai un atkārtotas vardarbības novēršanai.


Pilotprojektu ievadsemināru prezentācijas (Dobeles un Saldus komandām - 14.martā, Saldū; Cēsu un Valmieras komandām - 27.martā, Valmierā; Balvu komandai - 5.aprīlī, Balvos):

  1.monitoringa tikšanos prezentācijas (20.aprīlī - Saldū, 11.maijā - Balvos, 14.maijā - Dobelē, 21.maijā - Cēsīs, 25.maijā - Valmierā):

  2.monitoringa tikšanos prezentācijas (Dobeles un Saldus komandām - 8.jūnijā, Saldū; Cēsu un Valmieras komandām - 18.jūnijā, Cēsīs; Balvu komandai - 5.aprīlī, Balvos):

  Pilotprojektu rezultātu kopsavilkums un secinājumi:

   Monitoringa tikšanās ar Liepājas komandu:

    3.monitoringa tikšanos prezentācijas (Saldū un Balvos - 27.11.2018., Cēsīs un Liepājā - 28.11.2018.):

    Monitoringa tikšanās ar prokuroriem: 

    Monitoringa tikšanās ar policistiem: