Pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas cilvēks var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai, pamatojoties uz cilvēka iesniegumu sociālajam dienestam.