Noteikumi paredz, ka sociālais dienests, ja nepieciešams:

  • pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī pēc tā sadarbojas ar citām iesaistītajām institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu un veicinot cilvēku integrāciju sabiedrībā;
  • pakalpojumu sniegšanas procesā iesaista cilvēka ģimenes locekļus vai citus cilvēkus, kas ar viņu dzīvo vienā mājsaimniecībā, izņemot gadījumu, ja tas ir pretrunā ar cietušā cilvēka drošības apsvērumiem;
  • pēc pakalpojumu sniegšanas veic sociālo darbu ar cilvēku, kurš saņēma pakalpojumu, tās ģimeni un cilvēkiem, kuri dzīvo kopā ar šo cilvēku vienā mājsaimniecībā, kā arī ar citiem cilvēkiem, kuri ietekmē šī cilvēka sociālo uzvedību;
  • organizē cietušā cilvēka nokļūšanu līdz cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietai (noteikumu 35.punts).