Akadēmiskā diskusija "Dzimums? Dzimte?" Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (2016)

2016.gada 11. martā, no plkst. 9:30 līdz 15:00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notika akadēmiska starpdisciplināra diskusija par dzimumu līdztiesības jēdzieniem "Dzimums? Dzimte?". Atšķirības priekšstatos par  to, uz kas ir un kā izpaužas dzimumu līdztiesība un dažādos skatījumus uz  šķietami  saprotamiem jēdzieniem apgrūtina iespējas uzsākt pilnvērtīgu diskusiju un risinājumu meklēšanu  konkrētām problēmām. Lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti dzimumu līdztiesības problēmu aktualizēšanā ir nepieciešams  „runāt  vienā valodā” par ar dzimumu līdztiesību saistītajiem pamatprincipiem un jēdzieniem.

Virkne akadēmisko disciplīnu ir devušas savu pienesumu dzimumu līdztiesības un ar to saistītās terminoloģijas attīstībā. Tādēļ šajā diskusijā dažādu disciplīnu eksperti skaidros jēdzienu interpretāciju un skatījumu filoloģijas, lingvistikas, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnā, sociālās antropoloģijas, politoloģijas un komunikācijas zinātnēs, ar mērķi saprast – vai spējam runāt „vienā valodā”?

Pasākuma un pirmās paneļdiskusijas moderators bija Kristaps Petermanis, Dzimtes studiju maģistrs (Centrāleiropas Universitāte), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta starptautisko attiecību koordinators, otrās paneļdiskusijas moderators bija Prof.Dr.Art. Deniss Hanovs, savukārt trešās paneļdiskusijas moderators bija Dr.Phil. Ivars Neiders.


Ar priekšlasījumiem uzstājās dažādu augstskolu mācībspēki -

Prof.Dr.philol. Ausma Cimdiņa,
Mg.transl. Jekaterina Čelnova,
Dr.jur. Kristīne Krūma,
Prof.Dr.habil.med. Māris Baltiņš,
Prof.Dr.art. Deniss Hanovs,
Prof.Dr.psych. Ivars Austers,
Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks,
Asoc.Prof. Dr.paed. Linda Daniela,
Dr.Phil. Ivars Neiders,
Mg.Phil. Ginta Vēja,
Asoc.Prof.Dr.sc.pol. Iveta Reinholde,
Dr.hist. Ineta Lipša, Mg.sc.soc. Marita Zitmane.