Pašreizējās demogrāfiskās tendences Latvijā liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši darbspējas vecumā, kā rezultātā samazinās darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, pakāpeniski tiek paaugstināts pensionēšanās vecums - katru gadu pieaug par 3 mēnešiem, un no  2025.gada 1.janvāra gan sievietēm, gan vīriešiem tas būs 65 gadi. 

2016.gada 6.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts konceptuālais ziņojums “Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā”, ko izstrādāja Labklājības ministrija sadarbībā ar citām institūcijām un sociālajiem partneriem. 

Konceptuālajā ziņojumā ir šādi rīcības virzieni: 

  1. nodarbinātība – gados vecāku iedzīvotāju iekļaujošs darba tirgus; 
  2. izglītība – izglītoti un kompetenti gados vecākie darbinieki atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem; 
  3. veselība un aktīvs dzīvesveids – veselīgi un fiziski aktīvi gados vecākie iedzīvotāji, kas pēc iespējas ilgāk turpina aktīvu un neatkarīgu dzīvi;
  4. sociālā drošība – sociāli aizsargāti gados vecākie iedzīvotāji.

Konceptuālā ziņojuma izstrāde ir balstīta uz 2015.gada Pasaules Bankas pētījumu “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā”, kurš tika izstrādāts Labklājības ministrijas projekta “Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros, sadarbojoties ar projekta uzraudzības komitejas locekļiem no tādām institūcijām kā Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.