Apbedīšanas pabalsts

Lai sniegtu papildu atbalstu tuvinieka nāves gadījumā, valsts piešķir apbedīšanas pabalstu.

Apbedīšanas pabalsta lielums ir dažāds.

Lai pieprasītu apbedīšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un cilvēka miršanas apliecība.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā

 

Pabalsti nāves gadījumā 

Cilvēka nāves gadījumā var saņemt

 • apbedīšanas pabalstu;
 • pārdzīvojušā laulātā pabalstu.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā, ja miris

 • strādājošs cilvēks;
 • pensionārs;
 • bezdarbnieks;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
 • strādājoša cilvēka apgādībā bijis ģimenes loceklis.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņemas apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalstu aprēķina pēc mirušās personas algas vai pensijas lieluma.

Apbedīšanas pabalsta lielums:

Ja miris:

Pabalsta lielums:

strādājošs cilvēks

2 vidējo algu apmērā

pensionārs

2 pensiju apmērā

bezdarbnieks

3 valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

2 valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā

strādājoša cilvēka apgādībā bijušais ģimenes loceklis

3 valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā

Detalizētāka informācija

 

Pārdzīvojušā laulātā pabalstu var saņemt, ja miris pensionārs.

Pensionāra nāves gadījumā viņa sievai vai vīram piešķir pabalstu.

To sauc par pārdzīvojušā laulātā pabalstu. 

Pārdzīvojušā laulātā pabalstu piešķir, ja

 • pensionārs nāves dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
 • mirušais saņēma vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensiju.

Šo pabalstu piešķir mirušās personas sievai vai vīram, kas saņem vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensiju.

Pārdzīvojušā laulātā pabalsts ir 50 procentu apmērā jeb puse no mirušā pensijas.

Pārdzīvojušā laulātā pabalsts

Pensionāra nāves gadījumā viņa sievai vai vīram piešķir pabalstu.

To sauc par pārdzīvojušā laulātā pabalstu. 

Pārdzīvojušā laulātā pabalstu piešķir, ja

 • pensionārs nāves dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
 • mirušais saņēma vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensiju.

Šo pabalstu piešķir mirušās personas sievai vai vīram, kas saņem vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensiju.

Pārdzīvojušā laulātā pabalsts ir 50 procentu apmērā jeb puse no mirušā pensijas.

Pabakstu maksā vienu gadu no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Pabalstu maksā 1 gadu no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Detalizētāka informācija