Izsludināta partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai

2014. gada 29. decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu partnerorganizāciju atlasi pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiks finansēta ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 29. janvāris līdz plkst. 17.00.

Atlases iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050;
  • aizpildot atlases iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, iepriekš parakstot attiecīgu vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Vairāk informācijas par izsludināto atlasi, tajā skaitā atlases nolikumu, plānotajiem reģionāliem informatīviem semināriem, biežāk uzdotajiem jautājumiem iespējams iepazīties šeit.

Izsludināti atklāti publiskā iepirkuma konkursi pārtikas preču, skolas piederumu un higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādei vistrūcīgākajām personām

2014. gada 23. decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātus publiskā iepirkuma konkursus pārtikas preču, skolas piederumu un higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādei vistrūcīgākajām personām, kas tiks finansēta ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Piegādātāji visos atklātajos konkursos ir fiziskās vai juridiskās personas, šādu personu apvienības jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preci.

Pārtikas preču komplektu piegādē ietilpst pārtikas preču ražošana vai iepirkšana, pārtikas preču un pārtikas preču komplektu uzglabāšana, pārtikas preču un pārtikas preču komplektu marķēšana, pārtikas preču iepakošana un pārtikas preču komplektu komplektēšana, pārtikas preču komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Skolas piederumu komplektu piegādē ietilpst skolas piederumu ražošana vai iepirkšana, skolas piederumu un skolas piederumu komplektu marķēšana, skolas piederumu iepakošana un skolas piederumu komplektu komplektēšana, skolas piederumu komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādē ietilpst higiēnas un saimniecības preču ražošana vai iepirkšana, higiēnas un saimniecības preču un higiēnas un saimniecības preču komplektu marķēšana, higiēnas un saimniecības preču iepakošana un higiēnas un saimniecības preču komplektu komplektēšana, higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Visu atklāto konkursu piedāvājumi iesniedzami Sabiedrības integrācijas fondā. Atklāta konkursa “Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF2014/22) piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 9.februāra plkst. 15:00, atklāta konkursa “Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF 2014/23) - līdz 2015. gada 10.februāra plkst. 15:00, bet atklāta konkursa “Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF 2014/24) piedāvājumus var iesniegt - līdz 2015.gada 11.februāra plkst. 15:00.

Ar atklāto konkursu nolikumiem, to grozījumiem, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā iespējams iepazīties šeit.