Līguma datums Līgumpuses Līguma priekšmets Līgums, tā grozījumi Kopsavilkums par izpildi
10.10.2018.

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” atbalsta centrs “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Rīgas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

10.10.2018. 

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” atbalsta centrs  “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

10.10.2018. 

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” atbalsta centrs “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Gulbenes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

16.10.2018. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” atbalsta centrs “Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

17.10.2018. 

Nodibinājums “Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs Tilts”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

02.11.2018. 

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” atbalsta centrs “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

16.11.2018. 

Biedrība “Piecas izaugsmes formulas” atbalsta centrs “Klēpis”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

11.12.2018. 

Biedrība “Zvannieku mājas” atbalsta centrs „Ģimenes atbalsta un mūžizglītības centrs Zvannieki”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

11.12.2018. 

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” atbalsta centrs “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Gulbenes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

24.01.2019.

Nodibinājums “Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” atbalsta centrs “Ģimeņu atbalsta centrs”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

24.01.2019. 

Latvijas audžuģimeņu biedrība, atbalsta centrs “Dzeguzēns”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

20.12.2019. 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, atbalsta centrs “Latgales ģimeņu atbalsta centrs “Daugavpils””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

20.12.2019. 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, atbalsta centrs “Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

23.12.2019. 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, atbalsta centrs “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

23.12.2019. 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, atbalsta centrs “Ģimeņu atbalsta centrs “Terēze””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

23.12.2019. 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, atbalsta centrs “Vidzemes ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene””

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

03.09.2020.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” atbalsta centrs “Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana

 

 

15.04.2021. 

Nodibinājums “Fonds Plecs”, atbalsta centrs “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “PLECS”

Atbalsta ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošināšana