Asistenta pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

 

Asistenta pakalpojuma sniegšanu izbeidz, ja:

 • asistenta pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
 • asistenta pakalpojuma saņēmējs dzīvesvietu deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš;
 • sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu atteikt asistenta pakalpojumu pašvaldība:
  • persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3., 3.vai 4.punktā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
  • pasākumi, kuros vēlas iesaistīties persona, neatbilst MK noteikumu Nr.942 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem vai rehabilitācijas plānam, ja rehabilitācijas plāns ir sastādīts;
  • sociālais dienests izvērtējot personas darbības un sociālās funkcionēšanas spējas, konstatē, ka persona spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta vai nespēj pārvietoties ar asistenta atbalstu;
  • asistenta pakalpojumu pieprasa izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
 • sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums faktiski netiek izmantots;
 • beidzies lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktais asistenta pakalpojuma sniegšanas termiņš un attiecībā uz to nav pieņems cits lēmums.