Aptauja par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā

Lai noskaidrotu asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli par izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā, tika veikta personu aptauja par apmierinātību ar asistenta pakalpojumu. Aptaujas mērķis bija novērtēt tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personu iespējām saņemt viņu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Aptauja tika veikta laika posmā no 26.10.2021 līdz 08.11.2021. 
Kopā aptaujā piedalījās 760 personas ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, radinieki un uzticības personas. Par derīgām tika atzītas un līdz ar to aptaujas apkopojumā tika vērtētas 756 respondentu sniegtās atbildes.

​​​​​​Asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojuma nodrošināšana personām ar invaliditāti no 01.07.2021.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana personām ar invaliditāti līdz 01.07.2021.

 
Pasākums paredz iespēju personām ar I grupas redzes invaliditāti apgūt augstāko izglītību. Asistenta pakalpojumu var izmantot gan lai nokļūtu augstākās izglītības iestādē, gan atpakaļ, gan izglītības programmas apguvei.