​​​​​​Asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojuma nodrošināšana personām ar invaliditāti no 01.07.2021.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana personām ar invaliditāti līdz 01.07.2021.

 
Pasākums paredz iespēju personām ar I grupas redzes invaliditāti apgūt augstāko izglītību. Asistenta pakalpojumu var izmantot gan lai nokļūtu augstākās izglītības iestādē, gan atpakaļ, gan izglītības programmas apguvei.