Atlīdzība asistentiem 2021. gadā ir noteikta Ministri kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā" 4.pielikumā šādā apmērā:

Asistenta atlīdzības vienas pakalpojuma sniegšanas stundas izcenojums 2021.gadā

Mēnesis

Vienas stundas izcenojums asistentam pilngadīgai personai (euro)

Vienas stundas izcenojums asistentam nepilngadīgai personai (euro)

Janvāris

3.1250

3.5714

Februāris

3.1250

3.5714

Marts

2.7174

3.1056

Aprīlis

3.1646

3.6232

Maijs

3.1447

3.5971

Jūnijs

3.1447

3.5971

Jūlijs

2.8409

3.2468

Augusts

2.8409

3.2468

Septembris

2.8409

3.2468

Oktobris

2.9762

3.4014

Novembris

2.9940

3.4247

Decembris

3.0120

3.4483

Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam, finansējot asistentu atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no pašvaldības budžeta.