Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.6.4.
Plānotais finansējums: 1 506 637 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 1 280 641 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 225 996 EUR)
Mērķis: Izstrādāt un īstenot jaunas pieejas atbalsta pakalpojumu sniegšanā no vardarbības cietušām personām atbilstoši to specifiskajām vajadzībām, lai novērstu atkārtotas vardarbības riskus un mazinātu vardarbības radītās sekas.
Mērķa grupa:

● Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri cietuši no vardarbības.

● Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuri cietuši no vardarbības.

● Cilvēki vecumā no 60 gadiem, kuri cietuši no vardarbības.

● Cilvēki, kuri cietuši no seksuālas vardarbības.

● Cilvēki, kuri pakļauti augstam vardarbības riskam.

● Bērni, kuri cietuši no savstarpējās vardarbības.

● Bērni ar kaitējošu seksuālu uzvedību.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu – 13.

Atbalstāmās darbības:

● Jaunu atbalsta pakalpojumu izstrāde vai esošu pakalpojumu pilnveide mērķa grupas personām atkārtotas vardarbības risku un vardarbības radīto seku novēršanai.

● Atbalsta pakalpojumu sniegšana minētajām mērķa grupas personām atkārtotas vardarbības risku un vardarbības radīto seku novēršanai.

● Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.

● Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana. 

Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Atklāta projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Noteikumu projekts saskaņošanā (23-TA-1107)
Vienkāršotās izmaksas:

Pārējās attiecināmās izmaksas 40 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.

Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ineta Mača

Vecākā eksperte
ineta.maca [at] lm.gov.lv