• Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru.

attēls

attēls

attēls

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Vācijas federālo darba un sociālo lietu ministriju, ko pārstāv Sociālās drošības politikas un izpētes asociācija, īsteno mērķsadarbības projektu Eiropas Savienības programmas Twinning ietvaros.


Projekta nosaukums: „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru"

Projekta līguma numurs: ENPI/2013/338-674

Projekta mērķis: Stiprināt Azerbaidžānas Valsts sociālā aizsardzības fonda kapacitāti, izveidojot reglamentējošo, juridisko un administratīvo ietvaru, lai ieviestu fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā un izveidotu ne-valsts pensiju fondus.

Projekta finansējuma apmērs: EUR 749 994,41

Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši, sākot no 2014. gada 8. maija.

Papildu informācija: Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm. Šo projektu galvenais mērķis ir efektīvas kopienas tiesību kopuma ieviešana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.