Kāpēc nepieciešamas izmaiņas

Ģimenei, kur aug bērns ar smagu invaliditāti, sava dzīve jāpārkārto, lai rūpētos un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Viens no vecākiem bieži ir spiests pamest darbu. Savukārt pašam bērnam nereti ir maz iespēju mēģināt mācīties iekļauties sabiedrībā.

Kopumā Latvijā ir 8260 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.


Kas tiks darīts

atelpa.png - 3.9 KBĢimenēm ir pieejams atelpas brīža pakalpojums – 30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsjas speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.

soc_rehabilitacija.png - 3.75 KBIkvienam bērnam līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kuram piešķirta invaliditāte, ir iespēja saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - piemēram, psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiek īpaši izvērtētas, un atbilstoši tām izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi (kopā ne vairāk kā 100 reizes). Bet vecāki var saņemt psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, kā arī dalību izglītojošās atbalsta grupās (kopā ne vairāk kā 20 reizes). Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.

aprupes_pakalpojums.png - 4.01 KBIkvienai ģimenei, kam ir bērni ar invaliditāti un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, un kuru vecāki mācās vai strādā, ir pieejams aprūpes pakalpojums, kura laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe un uzraudzība, spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) vecāki aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 50 stundām nedēļā. No tām ne vairāk kā 10 stundas ir paredzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet pārējās 40 stundas ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāks strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos vai apmeklē dienas aprūpes centru. Savukārt bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) šis pats pakalpojums pieejams līdz 10 stundām nedēļā, kad likumiskais pārstāvis (vecāks) pats var izvēlēties, kā un kādam mērķim šīs stundas izmantot.

 sos.png - 3.02 KBDienas aprūpes centra pakalpojums visiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (līdz 17 gadiem ieskaitot). Apmeklējuma skaits vai stundas nav ierobežotas, bet Deinstitucionalizācijas projektu ietvaros tiek kompensētas izmaksas -  ne vairāk kā 2 eiro stundā un kopā ne vairāk 2 500 eiro visā projekta īstenošanas laikā. Dienas aprūpes centrā bērnam ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts, tādējādi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes varēs turpināt savas darba gaitas vai ikdienas lietu kārtošanu.