Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.5.2.
Plānotais finansējums: 7 000 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 5 950 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 050 000 EUR)
Mērķis: Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai
Mērķa grupa:

-

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

-

Atbalstāmās darbības:

-

Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu: -
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: -
Vienkāršotās izmaksas:

-

Cita noderīga informācija:

-

      Kontaktpersona:

Līga Ozola

Vecākā eksperte
liga.ozola [at] lm.gov.lv