sss

Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī apraksts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (neaprobētā versija)