Biežāk uzdotie jautājumi

Ja darbinieks nosūtīts komandējumā, kas sākas otrdienā un beidzas sestdienas vakarā, vai darbiniekam pienākas brīva diena nostrādātās sestdienas vietā, pat ja sestdienu darbinieks ir pavadījis ceļā uz mājām, nevis aktīvi strādājot?

Ja darbiniekam ir noteikta piecu dienu darba nedēļa, darba devējam ir pienākums piešķirt divas nedēļas atpūtas dienas. Abas nedēļas atpūtas dienas parasti piešķir pēc kārtas (Darba likuma 143.panta otrā daļa). Tā kā sestdienā darbinieks veica darba pienākumus - bija komandējumā, tad darba devējam ir pienākums darbiniekam piešķirt atpūtu citā nedēļas dienā, ievērojot Darba likumā noteikto darba nedēļas ilgumu (Darba likuma 133.pants) un obligāto nedēļas atpūtas laiku (Darba likuma 143.pants).

Atpūtas laiks

Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas.

Aizliegts nodarbināt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, ar darba devēja rakstveida rīkojumu nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā, ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības; lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā; steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.

Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, un nav pieļaujama ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas pārcelšana uz nākamo gadu.

Darbiniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā. Ja darbinieks, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, turpina iegūt izglītību, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams, pēc iespējas saskaņojot to ar brīvlaiku izglītības iestādē.

  • Bērni
    • (personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem vai kuras līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību)


Diennakts atpūtas ilgums bērniem 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 14 stundām pēc kārtas.

  • Pusaudži
    • (personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuras neiegūst pamatizglītību)


Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas.
Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām. Pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Ja iespējams, pusaudzim pārtraukumu piešķir, kad nostrādāta puse no viņam nolīgtā dienas darba laika.Vispārīgie noteikumi