Biežāk uzdotie jautājumi

Vai darba devējs drīkst ar rīkojumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu? 

Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas darba devējs drīkst piešķirt tikai pēc darbinieka pieprasījuma (Darba likuma 153.panta trešā daļa).

Tomēr reizēm darba devēji vēlas izmantot šāda atvaļinājuma piešķiršanu kā risinājumu uzņēmumā izveidojušās ekonomiskās situācijas risināšanai. Vēršam uzmanību, ka tādos gadījumos, ja darba devējam nav iespējams nodarbināt darbinieku (dīkstāve), darbinieka saistība uzskatāma par izpildītu un darba devējam ir pienākums izmaksāt noteikto darba samaksu (Darba likuma 74.panta otrā un trešā daļa).

Ja darba devējs, izvērtējot situāciju, nevar darbinieku nodrošināt ar darbu vai atbilstošu samaksu par dīkstāvi, darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu ar darbinieku atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktam (darbinieku skaita samazināšana) un pienākums izmaksāt darbiniekam neizmaksāto darba samaksu, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu atbilstoši Darba likuma 112.pantam (Darba likuma 128.pants).

Tomēr, ja darba devējs un darbinieks vienojas par darba līguma izbeigšanu vai darbinieks uzsaka darba līgumu ar darba devēju, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta pirmo daļu, darba devējam nebūs pienākums darbiniekam izmaksāt atlaišanas pabalstu.