Kas ir bezdarbnieks?

Ja cilvēks nestrādā, viņš ir bezdarbnieks.

Likums nosaka, ka cilvēks par bezdarbnieku kļūst tikai tad,

ja viņš iegūst bezdarbnieka statusu.

 

Bezdarbnieka pabalstu maksā cilvēkam, kurš ir zaudējis darbu.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāiegūst bezdarbnieka statuss.

Bezdarbnieka statusu piešķir Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir cilvēkam, kuram

  • darba stāžs nav mazāks par vienu gadu un ir maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas;
  • ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un ieguvis bezdarbnieka statusu.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš

  • ir atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
  • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk kā astoņus mēnešus.

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas darba ilguma un algas, no kuras maksāti visi nodokļi.

Pabalsta apmērs mainās pa mēnešiem. Pirmajos mēnešos tas ir lielāks.